Länk №​​​​​1
rekonstruktion av ljudupptagning.
Länk №​​​​​2
ljuduppgift, stereo.
Länk №​​​​​3
ljuduppgift, en typ av ljudprocessing.
Länk №​​​​​4
ljuduppgift i grupp, hög frekvens.
Länk №​​​​​5
Grupparbete, sammansatt 3 frekvenser.
Länk №6
Eget arbete, beskrivning av min tunga.
Back to Top