Matilda Erika Strandberg
Visual Communicator
from Stockholm, Sweden
currently studying in Bergen, Norway

2018–2021  Bachelorprogram i visuell kommunikation, KMD, Bergen
2015–2016  Boktryck med inrikning artists’ books, Grafikskolan, Stockholm
2014–2015  Bild och grafisk form, Nyckelviksskolan, Stockholm
2013–2014  Konstnärlig grundutbildning, Basis konstskola, Stockholm
2012–2013  Grafisk form & kommunikation, Runö folkhögskola, Stockholm
Back to Top